Kartsymboler
Notering i Catalogus
Notering i Catalogus och fynd i Artportalen
Fynd endast i Artportalen
Noterad i Catalogus och godkända fynd i Artportalen
Godkända fynd i Artportalen, saknas i Catalogus
InställningarCatalogus - Landskapskatalog för skalbaggar

Sveriges Entomologiska Förening i samarbete med ArtDatabanken. Underlag: Catalogus Coleopterorum Sueciae, Stig Lundberg & Bert Gustafsson 2006.
 GötalandSvealandNorrlandLänderVisa
 SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMeHrÅnVbNbÅsLyPiLuToDKNOFISERKESLALI  
Sphaerius acaroides  DD Sk    GoÖg                      DK FISERK LALI   
Gyrinus minutus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMeHrÅnVbNbÅsLyPiLuToDKNOFISERKESLALI 
Gyrinus opacus           Bo  UpVsVrDrHsMeHrÅnVbNbÅsLyPiLuTo NOFISERKESLALI   
Gyrinus aeratus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMeHrÅnVbNbÅsLyPiLuToDKNOFISERKESLALI 
Gyrinus pullatus                          Nb       FISERKESLALI   
Gyrinus marinus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMe ÅnVbNbÅsLyPiLuToDKNOFISERKESLALI 
Gyrinus colymbus                                DK           
Gyrinus distinctus   SkBlHaSm GoÖgVgBoDs UpVsVrDr HsMe   Vb      DKNOFISERKESLALI   
Gyrinus suffriani   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDs UpVsVr Hs           DKNOFISE ES     
Gyrinus natator   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDr HsMe  ÅnVbNb     DKNOFISERKESLALI 
Gyrinus substriatus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMe ÅnVbNb     DKNOFISERKESLALI 
Gyrinus urinator                                       LI    
Gyrinus caspius   SkBlHaSm  Ög Bo  Up                DKNO SE ESLALI   
Gyrinus paykulli   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVr HsMe  ÅnVb      DKNOFISERKESLALI   
Orectochilus villosus   SkBlHaSmÖl ÖgVgBoDsUpVsVrDrHs           DKNOFISERKESLALI   
Brychius elevatus   Sk HaSm  ÖgVgBo   UpVsVrDr    ÅnVbNbÅsLy LuToDKNOFISERKESLALI   
Peltodytes caesus  NT Sk  SmÖl                        DK  SE   LI   
Haliplus lineatocollis   SkBlHaSmÖlGo Vg                     DK  SE   LI   
Haliplus laminatus   Sk                            DK  SE   LI   
Haliplus flavicollis   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUp VrDr HsMe ÅnVbNb     DKNOFISERKESLALI   
Haliplus fulvus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUp VrDrHsMeHrÅnVbNbÅsLyPiLuToDKNOFISERKESLALI   
Haliplus variegatus   SkBlHa ÖlGoÖgVgBo   Up                DKNOFISE ESLALI   
Haliplus confinis   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBo  UpVsVrDrHsMeHrÅnVbNbÅsLy LuToDKNOFISERKESLALI   
Haliplus varius                                  FI RKES LI    
Haliplus obliquus   SkBl SmÖlGoÖgVg   Up    Hs          DKNOFISE ESLALI   
Haliplus apicalis   SkBlHaSmÖlGo VgBo                   DKNO SE ES LI   
Haliplus furcatus   Sk Ha ÖlGoÖg     Up                DK FISE ESLALI   
Haliplus fulvicollis   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBo  UpVs Dr             DKNOFISERKESLA    
Haliplus fluviatilis   Sk   ÖlGoÖg    Up        Ån       DK FISERKESLALI   
Haliplus lineolatus   SkBlHaSmÖlGo VgBoDsUp VrDr HsMe ÅnVbNb LyPiLuToDKNOFISERKES     
Haliplus interjectus                                  FI RK LA     
Haliplus sibiricus   SkBlHa  Go VgBo    VrDr   HrÅnVbNb     DKNOFISERKESLALI   
Haliplus ruficollis   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMeHrÅnVbNb     DKNOFISERKESLALI 
Haliplus heydeni   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHs   Ån       DKNOFISERKESLALI   
Haliplus immaculatus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUp   HsMe  ÅnVbNb     DKNOFISERKESLALI 
Noterus clavicornis   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBo UpVsVrDr             DKNOFISE ESLALI 
Noterus crassicornis   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMe   VbNb     DKNOFISERKESLALI 
Copelatus haemorrhoidalis   SkBl SmÖlGoÖgVg    UpVs               DK FISERKESLALI 
Laccophilus hyalinus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVr              DKNOFISERKESLALI   
Laccophilus minutus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVr HsMe  Ån       DKNOFISERKESLALI   
Laccophilus biguttatus  NT         Bo        Hs  Ån     LuTo NOFISERK      
Laccophilus poecilus  EN SkBl Sm  ÖgVg                      NO SE ESLALI   
Laccornis oblongus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBo Up    Me Ån Nb     DKNOFISERKESLA  
Hydrovatus cuspidatus   Sk                            DK  SE        
Bidessus unistriatus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBo Up                DKNOFISERKESLALI   
Bidessus grossepunctatus   SkBl SmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMe  ÅnVbNb     DKNOFISERK LALI   
Hydroglyphus geminus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBo  Up VrDrHsMe          DKNOFISERKESLALI   
Hydroglyphus hamulatus    Bl SmÖlGo                       DK FISERKESLALI   
Hyphydrus ovatus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMeHrÅnVbNb Ly Lu DKNOFISERKESLALI 
Hygrotus decoratus   SkBlHaSmÖlGoÖgVgBo UpVsVrDrHs       Ly   DKNOFISERKESLALI 
 SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrHsMeHrÅnVbNbÅsLyPiLuToDKNOFISERKESLALI  
 GötalandSvealandNorrlandLänderVisa
« Bakåt12345678910Framåt »