Inmatad med webformuläretPilgrimsfalk 1 1K födosökande Sörgården, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 2.10 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretBrun kärrhök 1 1K rast Sörgården, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 2.10 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretBlå kärrhök 1 1K förbifl. Sörgården, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 2.10 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretOrmvråk 1 ex rast Sörgården, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 2.10 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretTrana 970 ex rast Sörgården, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 2.10 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSädgås 400 ex rast Sörgården, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 2.10 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretTrana 150 ex str S Kälkestad, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 2.10 2014 (Ellen Hultman 
Inmatad med webformuläretTrana 10 ex förbifl. Ramstadbron, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSparvhök 1 ex födosökande Ramstadbron, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretTrädkrypare 1 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretKungsfågel 10 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretRödhake 1 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretGulsparv 2 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretSkäggmes 3 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretHavsörn 4 ex födosökande Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretSädesärla 1 ex förbifl. Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretStjärtmes 12 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretStörre hackspett 2 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretBlåmes 5 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretTalgoxe 5 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretSvartmes 2 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretBjörktrast 450 ex förbifl. Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretStare 1000 ex förbifl. Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretGrågås 5000 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretSädgås 150 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretKnölsvan 3000 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretBläsand 2500 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretKricka 500 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretSnatterand 60 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson, Kristina Svensson 
Inmatad med webformuläretGråhäger 2 ex födosökande Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 1.10 2014 (Stefan Svensson 
Nästa »