Inmatad med webformuläretTofsvipa 28 ex Väversunda kyrka, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 28.2 2015 (Staffan Wallgård 
Inmatad med webformuläretSädgås 80 ex Lövängsborg (plattformen), Tåkern, Vadstena k:n, Ög 28.2 2015 (Staffan Wallgård 
Inmatad med webformuläretSalskrake 4 i par Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 28.2 2015 (Staffan Wallgård 
Inmatad med webformuläretSpetsbergsgås 4 ex rast Renstad, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 28.2 2015 (Lars Gezelius, Adam Bergner 
Inmatad med webformuläretSädgås 450 ex rast Renstad, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 28.2 2015 (Lars Gezelius, Adam Bergner 
Inmatad med webformuläretVarfågel 1 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 28.2 2015 (Lars Gezelius, Adam Bergner 
Inmatad med webformuläretVigg 2500 ex Tåkern, Vadstena k:n, Ög 28.2 2015 (Lars Gezelius, Adam Bergner 
Inmatad med webformuläretKnipa 300 ex Tåkern, Vadstena k:n, Ög 28.2 2015 (Lars Gezelius, Adam Bergner 
Inmatad med webformuläretOrmvråk 2 ex Renstad, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 28.2 2015 (Lars Gezelius, Adam Bergner 
Inmatad med webformuläretBlå kärrhök 1 ex Renstad, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 28.2 2015 (Lars Gezelius, Adam Bergner 
Inmatad med webformuläretTofsvipa 30 ex rast Svanshals äng, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Ellen Hultman 
Inmatad med webformuläretGrågås 86 ex födosökande Svanshals äng, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Ellen Hultman 
Inmatad med webformuläretSädgås 120 ex rast Holmen, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Gebbe Björkman 
Inmatad med webformuläretGrågås 15 ex rast Holmen, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Gebbe Björkman 
Inmatad med webformuläretTofsvipa 18 ex rast Holmen, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Gebbe Björkman 
Inmatad med webformuläretGrågås 85 ex rast Väversundamaden, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 25.2 2015 (Gebbe Björkman 
Inmatad med webformuläretKoltrast - spel/sång Naturum Tåkern, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Ellen Hultman 
Inmatad med webformuläretTalgoxe 3 spel/sång Naturum Tåkern, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Ellen Hultman 
Inmatad med webformuläretSånglärka 1 ex lockläte Ramstadbron, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Ellen Hultman 
Inmatad med webformuläretGrågås 8 ex rast Ramstadbron, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Ellen Hultman 
Inmatad med webformuläretSånglärka - ex lockläte Svälingetornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 25.2 2015 (Stig Holgersson 
Inmatad med webformuläretSädgås - ex Svanshals äng, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Stig Holgersson 
Inmatad med webformuläretSkäggmes - ex lockläte Svanshals udde, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Stig Holgersson 
Inmatad med webformuläretRördrom 1 ex spel/sång Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 25.2 2015 (Stig Holgersson 
Inmatad med webformuläretSädgås 30 ex rast Holmen, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 24.2 2015 (Gebbe Björkman 
Inmatad med webformuläretGrågås 20 ex rast Holmen, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 24.2 2015 (Gebbe Björkman 
Inmatad med webformuläretTofsvipa 1 ex rast Holmen, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 24.2 2015 (Gebbe Björkman 
Inmatad med webformuläretSångsvan 2 ex rast Holmen, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 24.2 2015 (Gebbe Björkman 
Inmatad med webformuläretKnölsvan 2 ad i par par i lämpl. häckbiotop Naturum Tåkern, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 24.2 2015 (Olof Rosenqvist 
Inmatad med webformuläretSånglärka 2 ad förbifl. Naturum Tåkern, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 24.2 2015 (Olof Rosenqvist 
Nästa »