Inmatad med webformuläretOrmvråk 1 ex Charlottenborg, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 20.12 2014 (Gunilla Wetterling, Gunborg Rapp 
Inmatad med webformuläretSpetsbergsgås 4 ex födosökande Kyleberg, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretBläsgås 2 ad födosökande Kyleberg, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSädgås, rasen fabalis 800 ex födosökande Kyleberg, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretGråsiska 5 ex förbifl. Kyleberg, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSädgås 5 ex förbifl. Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSkrattmås 10 ex födosökande Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretGråhäger 44 ex födosökande Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSalskrake 30 födosökande Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSalskrake 7 födosökande Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretHavsörn 3 ex födosökande Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretHavstrut 4 ad födosökande Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretKanadagås 30 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSothöna 1000 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSothöna 2000 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretVigg 300 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSädgås 500 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretKnölsvan 2000 ex rast Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretOrmvråk 1 ex förbifl. Ramstadbron, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSångsvan 8 ex stationär Ramstadbron, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretKnölsvan 24 ex förbifl. Ramstadbron, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretSkrattmås 9 ex födosökande Ramstadbron, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Peter Berglin 
Inmatad med webformuläretKnölsvan 1000 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Bengt Andersson, Bo Håkansson 
Inmatad med webformuläretKanadagås 20 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Bengt Andersson, Bo Håkansson 
Inmatad med webformuläretSädgås 800 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Bengt Andersson, Bo Håkansson 
Inmatad med webformuläretSångsvan 5 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Bengt Andersson, Bo Håkansson 
Inmatad med webformuläretGräsand 200 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Bengt Andersson, Bo Håkansson 
Inmatad med webformuläretVigg 1000 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Bengt Andersson, Bo Håkansson 
Inmatad med webformuläretBrunand 500 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Bengt Andersson, Bo Håkansson 
Inmatad med webformuläretSothöna 3000 ex Glänåstornet, Tåkern, Ödeshög k:n, Ög 20.12 2014 (Bengt Andersson 
Nästa »