Inmatad med webformuläretGärdsmyg 2 ex spel/sång Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSädesärla 4 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretGulsparv 1 ex spel/sång, ej häckning Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretBlåmes 1 ex besöker bebott bo Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretTalgoxe 1 ex spel/sång Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSånglärka 1 ex spel/sång Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretRödhake 1 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretBofink 5 ex spel/sång Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSävsparv 1 ex spel/sång Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretNötväcka 1 ex upprörd, varnande Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretGrönfink 2 ex spel/sång Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretTrana 2 ex födosökande Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretKnölsvan - ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSkrattmås - ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretGrågås 10 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSothöna - ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretKnipa 6 i par Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSkäggdopping 2 ex parning (el. cermonier) Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSkäggdopping 5 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSnatterand 12 i par Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretGräsand 4 i par Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretKricka 12 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretBrun kärrhök 4 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretTofsvipa 2 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretFiskgjuse 1 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretSpillkråka 1 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretVigg 15 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretBläsand 6 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretKoltrast 1 ex Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Inmatad med webformuläretStörre hackspett 1 Hovtornet, Tåkern, Vadstena k:n, Ög 16.4 2014 (Gunnel Sundberg 
Nästa »