265 arter
Phil Benstead Båstad k:n
Jämför listor | Månadslistor | Saknas |  
 
Gäller t.o.m. 26 mar 
  Artnamn Datum
265   Vittrut 27 dec 2014
264   Svartand 9 nov 2014
263   Taigasångare 6 nov 2014
262   Rosenstare 28 okt 2014
261   Pungmes 1 sep 2014
260   Vitvingad tärna 17 maj 2014
259   Brandkronad kungsfågel 15 maj 2014
258   Medelhavstrut 3 jan 2014
257   Ismås 1 dec 2013
256   Blek tornseglare 29 okt 2013
255   Flodsångare 8 jun 2013
254   Kornknarr 2 jun 2013
253   Amerikansk sjöorre 17 maj 2013
252   Jaktfalk 2 feb 2013
251   Tuvsnäppa 8 sep 2012
250   Balearisk lira 5 sep 2012
249   Småfläckig sumphöna 21 aug 2012
248   Rödspov 29 apr 2012
247   Vitvingad trut 14 jan 2012
246   Större piplärka 4 nov 2011
245   Vitnackad svärta 21 okt 2011
244   Stäpphök 11 sep 2011
243   Ängshök 4 sep 2011
242   Bändelkorsnäbb 25 aug 2011
241   Lundsångare 3 jun 2011
240   Dubbelbeckasin 11 maj 2011
239   Härfågel 25 apr 2011
238   Snösiska 1 nov 2010
237   Aftonfalk 6 okt 2010
236   Ortolansparv 12 sep 2010
235   Svarttärna 24 aug 2010
234   Årta 7 aug 2010
233   Ägretthäger 28 jun 2010
232   Vit stork 14 maj 2010
231   Blåhake 11 maj 2010
230   Halsbandsflugsnappare 10 maj 2010
229   Lappsparv 22 okt 2009
228   Brednäbbad simsnäppa 7 okt 2009
227   Kaspisk trut 4 okt 2009
226   Smalnäbbad simsnäppa 12 aug 2009
225   Nilgås 20 jun 2009
224   Jorduggla 12 jun 2009
223   Vaktel 4 jun 2009
222   Trastsångare 19 maj 2009
221   Gräshoppsångare 27 apr 2009
220   Ringtrast 25 apr 2009
219   Praktejder 8 mar 2009
218   Sädgås 4 mar 2009
217   Sparvuggla 24 feb 2009
216   Berglärka 22 feb 2009
215   Hökuggla 17 feb 2009
214   Rördrom 22 jan 2009
213   Svart rödstjärt 26 dec 2008
212   Klykstjärtad stormsvala 16 nov 2008
211   Storlabb 16 nov 2008
210   Tärnmås 16 nov 2008
209   Mindre sångsvan 20 okt 2008
208   Grålira 19 okt 2008
207   Bredstjärtad labb 19 okt 2008
206   Snösparv 17 okt 2008
205   Trädlärka 15 okt 2008
204   Spetsbergsgås 13 okt 2008
203   Rödstrupig piplärka 23 sep 2008
202   Berguv 4 sep 2008
201   Mindre lira 11 jun 2008
200   Nattskärra 9 jun 2008
199   Sommargylling 8 jun 2008
198   Prutgås 5 jun 2008
197   Brun glada 8 maj 2008
196   Skärfläcka 1 maj 2008
195   Svarthakad buskskvätta 21 apr 2008
194   Fjällvråk 17 apr 2008
193   Varfågel 14 apr 2008
192   Skäggmes 30 mar 2008
191   Större korsnäbb 15 mar 2008
190   Morkulla 12 mar 2008
189   Alkekung 17 feb 2008
188   Salskrake 16 feb 2008
187   Dvärgbeckasin 11 feb 2008
186   Kattuggla 10 feb 2008
185   Hornuggla 9 feb 2008
184   Strömstare 9 feb 2008
183   Skärsnäppa 3 feb 2008
182   Lunnefågel 2 feb 2008
181   Bläsgås 29 jan 2008
180   Svartnäbbad islom 26 jan 2008
179   Stormfågel 26 jan 2008
178   Tretåig mås 26 jan 2008
177   Havsörn 5 jan 2008
176   Blå kärrhök 5 jan 2008
175   Pilgrimsfalk 5 jan 2008
174   Tornfalk 30 dec 2007
173   Brunand 24 dec 2007
172   Alfågel 27 nov 2007
171   Toppskarv 21 okt 2007
170   Kungsörn 21 okt 2007
169   Vattenpiplärka 21 okt 2007
168   Sidensvans 21 okt 2007
167   Vinterhämpling 21 okt 2007
166   Rödvingetrast 15 okt 2007
165   Bergand 14 okt 2007
164   Bergfink 23 sep 2007
163   Nötkråka 11 sep 2007
162   Storlom 3 sep 2007
161   Fjällabb 3 sep 2007
160   Skärpiplärka 2 sep 2007
159   Stenknäck 1 sep 2007
158   Sillgrissla 31 aug 2007
157   Stjärtand 29 aug 2007
156   Stenfalk 29 aug 2007
155   Smålom 28 aug 2007
154   Grönsiska 28 aug 2007
153   Göktyta 23 aug 2007
152   Spillkråka 23 aug 2007
151   Grå flugsnappare 23 aug 2007
150   Småsnäppa 22 aug 2007
149   Mindre flugsnappare 19 aug 2007
148   Skedand 17 aug 2007
147   Mosnäppa 15 aug 2007
146   Mindre hackspett 14 aug 2007
145   Talltita 14 aug 2007
144   Svartmes 14 aug 2007
143   Domherre 14 aug 2007
142   Sångsvan 11 aug 2007
141   Smådopping 11 aug 2007
140   Dubbeltrast 11 aug 2007
139   Kungsfågel 11 aug 2007
138   Bläsand 10 aug 2007
137   Snatterand 10 aug 2007
136   Kricka 7 aug 2007
135   Kungsfiskare 5 aug 2007
134   Bivråk 4 aug 2007
133   Fiskgjuse 4 aug 2007
132   Duvhök 3 aug 2007
131   Svartsnäppa 3 aug 2007
130   Sävsångare 3 aug 2007
129   Svarthakedopping 31 jul 2007
128   Dvärgmås 31 jul 2007
127   Gråhakedopping 29 jul 2007
126   Sandlöpare 29 jul 2007
125   Kustsnäppa 27 jul 2007
124   Ljungpipare 26 jul 2007
123   Kustpipare 26 jul 2007
122   Buskskvätta 24 jul 2007
121   Tofsmes 24 jul 2007
120   Trädkrypare 24 jul 2007
119   Mindre strandpipare 22 jul 2007
118   Skogsduva 22 jul 2007
117   Roskarl 21 jul 2007
116   Kanadagås 20 jul 2007
115   Havssula 20 jul 2007
114   Skogssnäppa 20 jul 2007
113   Silltrut 20 jul 2007
112   Grönsångare 20 jul 2007
111   Gråsiska 20 jul 2007
110   Kustlabb 19 jul 2007
109   Lärkfalk 18 jul 2007
108   Tordmule 18 jul 2007
107   Grågås 17 jul 2007
106   Vigg 17 jul 2007
105   Rörhöna 17 jul 2007
104   Myrsnäppa 17 jul 2007
103   Forsärla 17 jul 2007
102   Tofsvipa 15 jul 2007
101   Silvertärna 15 jul 2007
100   Backsvala 15 jul 2007
99   Gräsand 13 jul 2007
98   Knipa 13 jul 2007
97   Spovsnäppa 13 jul 2007
96   Rödbena 13 jul 2007
95   Turkduva 13 jul 2007
94   Större hackspett 13 jul 2007
93   Sädesärla 13 jul 2007
92   Järnsparv 13 jul 2007
91   Rödhake 13 jul 2007
90   Nötskrika 13 jul 2007
89   Kråka 13 jul 2007
88   Mindre korsnäbb 13 jul 2007
87   Sothöna 12 jul 2007
86   Brushane 12 jul 2007
85   Kentsk tärna 12 jul 2007
84   Småskrake 10 jul 2007
83   Storskrake 10 jul 2007
82   Fasan 10 jul 2007
81   Gråhäger 10 jul 2007
80   Småspov 10 jul 2007
79   Sånglärka 10 jul 2007
78   Ängspiplärka 10 jul 2007
77   Sävsparv 10 jul 2007
76   Knölsvan 9 jul 2007
75   Storskarv 9 jul 2007
74   Storspov 9 jul 2007
73   Skrattmås 9 jul 2007
72   Fiskmås 9 jul 2007
71   Gråtrut 9 jul 2007
70   Gröngöling 9 jul 2007
69   Ladusvala 9 jul 2007
68   Hussvala 9 jul 2007
67   Gransångare 9 jul 2007
66   Talgoxe 9 jul 2007
65   Grönfink 9 jul 2007
64   Gravand 8 jul 2007
63   Ejder 8 jul 2007
62   Sjöorre 8 jul 2007
61   Svärta 8 jul 2007
60   Skäggdopping 8 jul 2007
59   Kärrsnäppa 8 jul 2007
58   Myrspov 8 jul 2007
57   Havstrut 8 jul 2007
56   Småtärna 8 jul 2007
55   Fisktärna 8 jul 2007
54   Tobisgrissla 8 jul 2007
53   Taltrast 8 jul 2007
52   Gulsparv 8 jul 2007
51   Rapphöna 7 jul 2007
50   Vattenrall 4 jul 2007
49   Kärrsångare 4 jul 2007
48   Rörsångare 4 jul 2007
47   Blåmes 1 jul 2007
46   Större strandpipare 29 jun 2007
45   Enkelbeckasin 29 jun 2007
44   Gluttsnäppa 29 jun 2007
43   Grönbena 29 jun 2007
42   Skata 28 jun 2007
41   Ringduva 6 jun 2007
40   Stenskvätta 6 jun 2007
39   Svartvit flugsnappare 6 jun 2007
38   Gråsparv 6 jun 2007
37   Bofink 6 jun 2007
36   Steglits 6 jun 2007
35   Vitkindad gås 3 jun 2007
34   Näktergal 3 jun 2007
33   Törnskata 3 jun 2007
32   Rosenfink 3 jun 2007
31   Koltrast 2 jun 2007
30   Korp 2 jun 2007
29   Stare 2 jun 2007
28   Trädpiplärka 18 maj 2007
27   Gulärla 18 maj 2007
26   Gärdsmyg 18 maj 2007
25   Härmsångare 18 maj 2007
24   Ärtsångare 18 maj 2007
23   Törnsångare 18 maj 2007
22   Pilfink 18 maj 2007
21   Hämpling 18 maj 2007
20   Sparvhök 14 maj 2007
19   Drillsnäppa 14 maj 2007
18   Tornseglare 14 maj 2007
17   Trädgårdssångare 14 maj 2007
16   Svarthätta 14 maj 2007
15   Tamduva 11 maj 2007
14   Röd glada 10 maj 2007
13   Brun kärrhök 10 maj 2007
12   Ormvråk 10 maj 2007
11   Trana 10 maj 2007
10   Strandskata 10 maj 2007
9   Gök 10 maj 2007
8   Rödstjärt 10 maj 2007
7   Björktrast 10 maj 2007
6   Lövsångare 10 maj 2007
5   Stjärtmes 10 maj 2007
4   Entita 10 maj 2007
3   Nötväcka 10 maj 2007
2   Kaja 10 maj 2007
1   Råka 10 maj 2007