Uppdaterad kl. 15:33 
Start Bli rapportör Listor Manual TORSDAG 24:e Apr 2014
 TEMAN 
Fenologi
EuroBirdwatch 5-6 okt 
Fennoscandia Birds
Havsfåglar
 INVENTERINGAR 
Ottenbyringmärkning
Fågelbordsövervakning
Landsorts fågelstation
Umedeltat
Oljeskadade sjöfåglar
Förekomst av döda alkor
 ATLASINVENTERINGAR 
Skåne
Blekinge
Öland
Västergötland
Närke
Småland
Göteborg
 ÖVRIGT 
Rrk:s fyndstatus
Rapportguider
Bildarkiv
Senaste bilderna 
Bilder med kommentarer 
Dagens dagbok
Dagboken Segerstads fyr
Dagbok Ölands södra udde
Dagens artlista
 DAGENS OBSAR  
Histogram
Antal observationer per dag de senaste två veckorna.
Karta
Visa observationerna på karta.
 LÄNKAR  
Dagens Fågel för handdator
Dagens Fågel för Wap
 ARTLISTA 
Senaste arterna
Citronärla 23 apr
Svarttärna 23 apr
Tuvsnäppa 23 apr
Grå flugsnappare 22 apr
Rörsångare 21 apr
Dammsnäppa 20 apr
Gräshoppsångare 20 apr
Gök 20 apr
Kornknarr 20 apr
Rödstrupig piplärka 20 apr
Antal arter t.o.m. 23.4
2014:    293     Visa artlistan  
2013:    282     Visa artlistan  
Jämför artlistor 2014 och 2013
Datum:
 
Landskap:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Uppdatera | Nollställ
 Tofsvipa     2 ad par i lämpl. häckbiotop Bergianska trädgårdens våtmark, Norra Djurgården, Upl 24.4 12:15-12:20     Inmatad med webformul?t Conny Kroon   
 Tofsvipa     2 ex Gålnäs, Själevads s:n, Ång 24.4 11:00     Inmatad med webformul?t Robert Åkerlund   
 Tofsvipa     1 ex Västra Marsjön, Vg 24.4 10:05-11:15     Inmatad med webformul?t Claes-Göran Ahlgren   
 Tofsvipa     3 ex födosökande 30 m-kärret, Norra Järvafältet, Upl 24.4 10:00-10:15     Inmatad med webformul?t Thomas Molander   
 Tofsvipa     6 ex stationär Nabben, Falsterbonäset, Sk 24.4 09:00-09:45     Inmatad med webformul?t Bengt Åhgren   
 Tofsvipa     40 ex rast Skrängstasjön, Mpd 24.4 09:00-09:15     Inmatad med webformul?t Bruno Nordin, Jan-Eric Larsson   
 Tofsvipa     30 ex rast Hemavandeltat, Hemavan, Ly lpm 24.4 08:20-10:30     Inmatad med webformul?t Albin Enetjärn   
 Tofsvipa     - ex Hamra gärde, Tumba, Srm 24.4 08:00     Inmatad med webformul?t Robert Liljeholm   
 Tofsvipa     2 ex Bytjärn, Vrm 24.4 07:45     Inmatad med webformul?t Börje Holgersson   
 Tofsvipa     2 ex Dalbyviken, Upl 24.4 07:22-07:44     Inmatad med webformul?t Torbjörn Ebenhard   
 Tofsvipa     4 ex lämpl biotop Karlstorp, Skövde skjutfält, Vg 24.4 07:20-12:00     Inmatad med webformul?t Magnus Hallgren   
 Tofsvipa     2 ex Gärdsjön, Härna, Vg 24.4 07:15-09:25     Inmatad med webformul?t Claes-Göran Ahlgren   
 Tofsvipa     30 ex födosökande Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön, Upl 24.4 07:10-10:15     Inmatad med webformul?t Richard Brahmstaedt   
 Tofsvipa     10 ex Löten, Kvismaren, Nrk 24.4 07:05-08:00     Inmatad med webformul?t Kvismare Fågelstation   
 Tofsvipa     35 ex Sörbysjön (f.d. Kilen), Kvismaren, Nrk 24.4 06:10-07:20     Inmatad med webformul?t Hans Waern   
 Tofsvipa     1 ex rast Kavaheden, Lu lpm 24.4    Inmatad med webformul?t gnm Mats Karström   
 Tofsvipa     3 ex str O Löddesnäs, Sk 24.4    Inmatad med webformul?t Lars -Göran Lillvik   
 Tofsvipa     - ex Hemmesta sjöäng, Upl 24.4    Inmatad med webformul?t Niclas Ahlberg   
 Tofsvipa     1 ex lämpl biotop Alsjösjön, Nybro, Sm 24.4    Inmatad med webformul?t Anders Helseth   
 Tofsvipa     1 ex Rödviken, Nordmalingsfjärden, Ång 23.4 20:45     Inmatad med webformul?t Urban Lundström   
 Tofsvipa     4 ex rast Nabbviken, Umeälvens delta och slätter, Vb 23.4 20:10     Inmatad med webformul?t Christer Olsson   
 Tofsvipa     2 ex stationär Kärrtorp, Hornborgasjön, Vg 23.4 19:45-19:50     Inmatad med webformul?t Lotta Berg   
 Tofsvipa     2 ex lämpl biotop Sköthagens mader, Horns båtvarv, Srm 23.4 19:30-20:00     Inmatad med webformul?t Karin Lindström, Susanne Stilling   
 Tofsvipa     8 ex rast Västerfjärden (Berga), Umeälvens delta och slätter, Vb 23.4 19:25     Inmatad med webformul?t Christer Olsson   
 Tofsvipa     8 ex spel/sång Solvallamossen, Kärven, Upl 23.4 19:15-19:45     Inmatad med webformul?t Tomas Kjelsson   
 Tofsvipa     20 ex födosökande Solvallamossen, Kärven, Upl 23.4 19:15-19:45     Inmatad med webformul?t Tomas Kjelsson   
 Tofsvipa     2 ex stationär Köphult, Sm 23.4 19:15     Inmatad med webformul?t Nils-Gunnar Isaksson   
 Tofsvipa     30 ex Finflo, Hls 23.4 19:15-19:25     Inmatad med webformul?t Lars Pettersson, Pontus Lundberg   
 Tofsvipa     1 ex stationär Fäholmen, Hornborgasjön, Vg 23.4 19:10-19:40     Inmatad med webformul?t Lotta Berg   
 Tofsvipa     40 ex rast Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön, Upl 23.4 19:05-20:10     Rapporterad med exceltv? Joakim Ekman   
 Tofsvipa     20 ex födosökande Banafjäl, Hönseriet, Banafjäl, Ång 23.4 18:45-18:50     Inmatad med webformul?t Torbjörn Johansson, Thomas Birkö, Tora Byström   
 Tofsvipa     4 ex rast Inre strandängarna, Breviks kile, Boh 23.4 18:40-19:15     Inmatad med webformul?t Stefan Mattsson   
 Tofsvipa     8 ex lämpl biotop Trönninge ängar, Hl 23.4 18:15-19:00     Inmatad med webformul?t Agneta Olsson   
 Tofsvipa     15 ex rast Kungsängen, Årike Fyris, Upl 23.4 18:05-18:15     Rapporterad med exceltv? Ragnar Hall   
 Tofsvipa     10 ex rast Ronningen, Norra Svartbyn, Nb 23.4 18:00-19:20     Inmatad med webformul?t Roger Nordmark   
 Tofsvipa     3 ex stationär Brunn, Vg 23.4 18:00-18:15     Inmatad med webformul?t Ragnar Larsson   
 Tofsvipa     4 ex Leonardsbergs fågeltorn, Leonardsberg, Ög 23.4 17:15-18:15     Inmatad med webformul?t Ulf Larsson   
 Tofsvipa     8 ex födosökande Jägerskär,Mönsterås., Sm 23.4 17:00     Inmatad med webformul?t Magnus Ejneby   
 Tofsvipa     10 ex rast Ledskärsbryggan, Ledskärsområdet, Upl 23.4 17:00     Inmatad med webformul?t Leif Godin   
 Tofsvipa     18 ex rast Alnarps strandängar, Alnarp, Sk 23.4 16:50-17:35     Inmatad med webformul?t Lars -Göran Lillvik   
 Tofsvipa     4 ex födosökande Ostibyvägen, Ersnäs, Alvik-/Ersnäsomr., Nb 23.4 16:45-19:10     Inmatad med webformul?t Jan Bergström   
 Tofsvipa     4 ex rast Alnarps åkrar, Alnarp, Sk 23.4 16:40-16:50     Inmatad med webformul?t Lars -Göran Lillvik   
 Tofsvipa     6 ex permanent revir Läbyträsk, Vänge sn, Upl 23.4 16:30     Inmatad med webformul?t Åke Berg   
 Tofsvipa     2 ex rast Norra dammarna, Gärstadverken, Ög 23.4 16:30-17:30     Inmatad med webformul?t Ulf Linnell   
 Tofsvipa     5 ex Brånsjön, Vb 23.4 16:15-19:00     Inmatad med webformul?t Bertil Brånin   
 Tofsvipa     20 ex Billa - åker mot Själevadsfjärden, Billa, Ång 23.4 16:00     Inmatad med webformul?t Bo Nensén   
 Tofsvipa     5 ex rast Börringe mad, Börringesjön, Sk 23.4 15:38-15:48     Inmatad med webformul?t Leif Frederiksen   
 Tofsvipa     30 ex rast Ledskärsbryggan, Ledskärsområdet, Upl 23.4 15:25-16:30     Rapporterad med exceltv? Joakim Ekman   
 Tofsvipa     8 ex Vägkorsn. 94/374, Älvsbyn, Nb 23.4 15:20-15:50     Inmatad med webformul?t Andreas Livbom   
 Tofsvipa     1 ex Roestorpdalen, Roestorp, Sm 23.4 15:00-15:30     Inmatad med webformul?t Simon Jakobsson   
Nästa » Sök art | Sök lokal
 Adress till denna visning: http://www.artportalen.se/birds/dagens.asp?artid=297&filter=alla&sortering=senaste