Uppdaterad kl. 08:21 
Start Bli rapportör Listor Manual ONSDAG 26:e Nov 2014
 TEMAN 
Fenologi
EuroBirdwatch 4-5 okt 
Fennoscandia Birds
Sibiriska tättingar
Havsfåglar
 INVENTERINGAR 
Falsterbosträcket
Ottenbyringmärkning
Fågelbordsövervakning
Landsorts fågelstation
Umedeltat
Oljeskadade sjöfåglar
Förekomst av döda alkor
 ATLASINVENTERINGAR 
Skåne
Blekinge
Öland
Västergötland
Närke
Småland
Göteborg
Västergötland
 ÖVRIGT 
Rrk:s fyndstatus
Rapportguider
Bildarkiv
Senaste bilderna 
Bilder med kommentarer 
Dagens dagbok
Dagboken Segerstads fyr
Dagbok Ölands södra udde
Dagens artlista
 DAGENS OBSAR  
Histogram
Antal observationer per dag de senaste två veckorna.
Karta
Visa observationerna på karta.
 LÄNKAR  
Dagens Fågel för handdator
Dagens Fågel för Wap
 ARTLISTA 
Senaste arterna
Spetsbergsgrissla 22 nov
Östlig kronsångare 10 nov
Bruntrast 26 okt
Rallhäger 26 okt
Bergstaigasångare 25 okt
Blek tornseglare 25 okt
Mongolpiplärka 15 okt
Kohäger 4 okt
Videsångare 4 okt
Kungsfågelsångare 3 okt
Antal arter t.o.m. 25.11
2014:    393     Visa artlistan  
2013:    378     Visa artlistan  
Jämför artlistor 2014 och 2013
Datum:
 
Landskap:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Uppdatera | Nollställ
 Ormvråk     1 ex rast Knallen, Srm 25.11 15:25     Inmatad med webformul?t Jan Hägg   
 Ormvråk     1 ex förbifl. Mudderfältet, Välen, Göteborg, Vg 25.11 14:45-14:55     Inmatad med webformul?t Conny Palm   
 Ormvråk     1 ex födosökande Skye Eriksgård, Uråsa kyrka, Sm 25.11 14:30     Inmatad med webformul?t Uno Pettersson   
 Ormvråk     1 ex Stabby, Söderby-Karl, Upl 25.11 14:30     Inmatad med webformul?t Ronny Carlsson   
 Ormvråk     1 ex födosökande Skånela Prästgård, Fysingen, Upl 25.11 14:25     Inmatad med webformul?t Olle Mauritzon   
 Ormvråk     1 ex Lindåsabacken, Kvismaren, Nrk 25.11 14:00     Inmatad med webformul?t Magnus Persson   
 Ormvråk     1 ex födosökande Horred, Vg 25.11 14:00     Inmatad med webformul?t Lennart Walldén   
 Ormvråk     1 ex födosökande Västra Djurle, Djurle myr, Sm 25.11 14:00     Inmatad med webformul?t Uno Pettersson   
 Ormvråk     1 ex förbifl. Sörvik, Hästefjordsområdet, Dls 25.11 13:30-15:20     Inmatad med webformul?t Michael Egerzon   
 Ormvråk     4 ex Hästefjord, Hästefjordsområdet, Dls 25.11 13:30-15:20     Inmatad med webformul?t Michael Egerzon   
 Ormvråk     1 ex rast Hårstafälten, Srm 25.11 13:30     Inmatad med webformul?t Jan Hägg   
 Ormvråk     1 ex födosökande Boterstena, Vg 25.11 13:15-14:15     Inmatad med webformul?t Patrick Åström   
 Ormvråk     1 ex Viby gårds dammar, Norra Järvafältet, Upl 25.11 13:00-14:30     Inmatad med webformul?t Roland Jarvad   
 Ormvråk     1 ex födosökande Veselångens fågeltorn, Veselången, Vg 25.11 13:00     Inmatad med webformul?t Lennart Walldén   
 Ormvråk     1 ex Faludden, Gtl 25.11 13:00-14:50     Inmatad med webformul?t Veronica Budin   
 Ormvråk     3 ex födosökande Nöbbelövs mosse, Lund, Sk 25.11 13:00-15:30     Inmatad med webformul?t Joakim Andersen   
 Ormvråk     1 ex födosökande Brännarp, Rävinge, Hl 25.11 12:50     Inmatad med webformul?t Göran Lindh, Margareta Lindh   
 Ormvråk     2 ex stationär Rökinge, Visingsö, Sm 25.11 12:40-13:15     Inmatad med webformul?t Rüdiger Kasche   
 Ormvråk     4 ex Modellflygplatsen, Lis mosse, Hl 25.11 12:00-13:00     Inmatad med webformul?t Sven Linder   
 Ormvråk     1 ex rast Nordvästra maderna, Hjälstaviken, Upl 25.11 12:00-14:40     Inmatad med webformul?t Bo Hallman, Björn Wester   
 Ormvråk     1 ex Häringetorps sopstation, Bergunda, Sm 25.11 12:00     Inmatad med webformul?t Uno Pettersson   
 Ormvråk     1 ex stationär Gravtorp, Värhulta, Srm 25.11 12:00     Inmatad med webformul?t Leif Carlsson   
 Ormvråk     1 ex stationär Detterstorp, Detterns naturreservat, Vg 25.11 12:00-13:00     Inmatad med webformul?t Bo Kumlin   
 Ormvråk     1 ex str S Tranebo, Dumme mosse, Sm 25.11 11:55-13:30     Inmatad med webformul?t Jörgen Hansson, Peter Berglin, Hans Knutas   
 Ormvråk     1 ex rast Sandemar, Srm 25.11 11:40-14:30     Inmatad med webformul?t Gunnel Forsström, Jan-Erik Eklund   
 Ormvråk     2 ex Kvillen, Skändla, Hisingen, Vg 25.11 11:40-11:50     Inmatad med webformul?t Anders Hansson   
 Ormvråk     1 ex Östra Renovadeponin, Torslandaviken, Vg 25.11 11:33     Inmatad med webformul?t Ulf Persson   
 Ormvråk     1 ex förbifl. Stensjön, Sm 25.11 11:30     Inmatad med webformul?t Toni Hermansson   
 Ormvråk     2 ex födosökande Ragnhildsholmen, Hisingen, Boh 25.11 11:30-12:30     Inmatad med webformul?t Roland Berg   
 Ormvråk     1 ex stationär Gräsgårds kyrka, Öl 25.11 11:30     Inmatad med webformul?t Göran Andersson, Douglas Gustafsson   
 Ormvråk     1 ex rast Vadboden, Hornborgasjön, Vg 25.11 11:30-13:00     Inmatad med webformul?t Anita Persson   
 Ormvråk     1 ex stationär Breviks ängar, Morups Tånge, Hl 25.11 11:30-12:15  Visa bild    Inmatad med webformul?t Lars Persson   
 Ormvråk     1 ex stationär Stabby, Söderby-Karl, Upl 25.11 11:30     Inmatad med webformul?t Håkan Sahlin   
 Ormvråk     1 ex födosökande Bjärby badplats, Bjärby, Öl 25.11 11:25-13:45     Inmatad med webformul?t Ragnar Gustafsson, Brita Gustafsson   
 Ormvråk     1 ex Runsvallen, Ytterby, Boh 25.11 11:20     Rapporterad med exceltv? Lars Gustafsson   
 Ormvråk     1 ex Hornborgamaden, Hornborgasjön, Vg 25.11 11:00     Inmatad med webformul?t Kristian Kjellberg   
 Ormvråk     1 ex rast Tidaholms reningsverk, Tidans mader (N Tidaholm), Vg 25.11 10:50-11:35     Inmatad med webformul?t Magnus Hallgren   
 Ormvråk     1 ex rast 30 m-kärret, Norra Järvafältet, Upl 25.11 10:50     Inmatad med webformul?t Tommy Carlsson, Olle Bernard, Ulla Göransson   
 Ormvråk     1 ex Mellby badplats, Solgen, Sm 25.11 10:46-11:33     Inmatad med webformul?t Jörgen Rydenståhl   
 Ormvråk     1 ex stationär Edeby våtmark, Edeby, Srm 25.11 10:45     Inmatad med webformul?t Markku Kemppi, Yngve Meijer, Kent Söderberg   
 Ormvråk     1 ex stationär Ljungaskog, Eket, Sk 25.11 10:40     Inmatad med webformul?t Lennart Persson   
 Ormvråk     1 ex stationär Norra udden, Visingsö, Sm 25.11 10:30-12:30     Inmatad med webformul?t Rüdiger Kasche   
 Ormvråk     1 ex Vättlefjäll, Nödinge, Vg 25.11 10:00-11:30     Inmatad med webformul?t Dan Larsson   
 Ormvråk     1 ex rast Väcklingeby, Draven, Sm 25.11 09:40-11:00     Inmatad med webformul?t Stefan Andersson   
 Ormvråk     2 ex Vannebergaholmen, Sk 25.11 09:40-12:15     Inmatad med webformul?t Jan Linder   
 Ormvråk     1 ex Fågeltornet, Hjälstaviken, Upl 25.11 09:30     Inmatad med webformul?t Kermith Illerbrand   
 Ormvråk     1 ex förbifl. Sticksjö, Nrk 25.11 09:25-12:15     Inmatad med webformul?t Tommy Sundqvist   
 Ormvråk     1 ex stationär Rölanda kyrka, Dls 25.11 08:45     Inmatad med webformul?t Lennart Hermansson, Jan Johansson   
 Ormvråk     2 ex förbifl. Brudarebacken, Göteborg, Vg 25.11 08:40-12:30     Inmatad med webformul?t Jan-Åke Noresson   
 Ormvråk     1 ex Lunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk, Sk 25.11 08:34-11:30     Inmatad med webformul?t Elisabeth Svensson   
Nästa » Sök art | Sök lokal
 Adress till denna visning: http://www.artportalen.se/birds/dagens.asp?artid=201&filter=alla&sortering=senaste