Uppdaterad kl. 03:59 
Start Bli rapportör Listor Manual SÖNDAG 21:a Sep 2014
 TEMAN 
Fenologi
EuroBirdwatch 5-6 okt 
Fennoscandia Birds
Sibiriska tättingar
Havsfåglar
 INVENTERINGAR 
Falsterbosträcket
Ottenbyringmärkning
Fågelbordsövervakning
Landsorts fågelstation
Umedeltat
Oljeskadade sjöfåglar
Förekomst av döda alkor
 ATLASINVENTERINGAR 
Skåne
Blekinge
Öland
Västergötland
Närke
Småland
Göteborg
Västergötland
 ÖVRIGT 
Rrk:s fyndstatus
Rapportguider
Bildarkiv
Senaste bilderna 
Bilder med kommentarer 
Dagens dagbok
Dagboken Segerstads fyr
Dagbok Ölands södra udde
Dagens artlista
 DAGENS OBSAR  
Histogram
Antal observationer per dag de senaste två veckorna.
Karta
Visa observationerna på karta.
 LÄNKAR  
Dagens Fågel för handdator
Dagens Fågel för Wap
 ARTLISTA 
Senaste arterna
Macchiasångare 14 sep
Sibirisk piplärka 13 sep
Taigagök 4 sep
Gulnäbbad lira 20 aug
Balearisk lira 18 aug
Tygeltärna 18 aug
Vitgumpsnäppa 14 aug
Trädmås 11 aug
Rosenstare 3 aug
Sandsnäppa 26 jul
Antal arter t.o.m. 20.9
2014:    381     Visa artlistan  
2013:    358     Visa artlistan  
Jämför artlistor 2014 och 2013
Datum:
 
Landskap:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Uppdatera | Nollställ
 Havsörn     1 ad  Skyddad lokal, Dlr 20.9    Inmatad med webformul?t Anders During   
 Havsörn     2 ad födosökande Högbymaden, Gnien, Ramnäs sn, Vstm 20.9 18:00     Inmatad med webformul?t Ralf Lundmark   
 Havsörn     1 ad +2 ex stationär Gubbhyllan, Kvismaren, Nrk 20.9 18:00-19:00     Inmatad med webformul?t Staffan Ekelund   
 Havsörn     2 ex rast Sörsjön, Tämnaren, Upl 20.9 17:45-19:30     Inmatad med webformul?t Lars Bern   
 Havsörn     1 ad rast Boterstena, Vg 20.9 17:00-17:50     Inmatad med webformul?t Joakim Landberg   
 Havsörn     2 5K+  Näsbofjorden, Ölmevalla strand, Hl 20.9 16:00-17:00     Inmatad med webformul?t Peter Bengtsson   
 Havsörn     1 3K- förbifl. Sturehill, Årstadal, Srm 20.9 16:00     Rapporterad med exceltv? Bertil Johansson   
 Havsörn     1 4K+ födosökande Angarnsjöängen, Upl 20.9 16:00     Inmatad med webformul?t Viggo Norrby   
 Havsörn     2 ex Getteröns naturreservat, Getterön, Hl 20.9 15:50-18:20     Inmatad med webformul?t Uno Unger   
 Havsörn     1 ad +1 1K rast Tuvanbankarna, Umeälvens delta och slätter, Vb 20.9 15:30     Inmatad med webformul?t Emmanuel Naudot   
 Havsörn     1 ex Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat, Roxen, Ög 20.9 15:20-17:30     Inmatad med webformul?t Tommy Carlström   
 Havsörn     1 2K+ förbifl. Bunketofta herrgård, Påarp H-borg, Sk 20.9 15:00     Inmatad med webformul?t Olof Jönsson   
 Havsörn     1 ad förbifl. Enslövsskolan, Åled, Enslöv, Hl 20.9 15:00-15:05     Inmatad med webformul?t Jan Myrén   
 Havsörn     1 ex födosökande Fågeltornet, Hjälstaviken, Upl 20.9 14:45-18:00     Inmatad med webformul?t Leif Godin, Rolf Nordin   
 Havsörn     1 1K+  Karby, Vendelsjön, Upl 20.9 14:40-15:15     Rapporterad med exceltv? Ulf Gärdenfors   
 Havsörn     1 ad förbifl. Eskilstorps ängar, Foteviken, Sk 20.9 14:30  Visa bild    Inmatad med webformul?t Greg McIvor   
 Havsörn     1 ex förbifl. Hälla, Hovran, Dlr 20.9 14:30     Inmatad med webformul?t Nils-Erik Björkbacka, Erik Björkbacka   
 Havsörn     1 ad +1 4K+ rast Kävsjö fågeltorn, Store Mosse nationalpark, Sm 20.9 14:30-16:30     Inmatad med webformul?t Stefan Andersson, Evamaria Ferm   
 Havsörn     1 ad födosökande Ekby kyrka, Boterstena, Vg 20.9 14:00-16:00     Inmatad med webformul?t Roger Hansson, Erik C Hansson, Eva Hansson   
 Havsörn     1 3K+ stationär Ledskärsviken, Ledskärsområdet, Upl 20.9 14:00-14:30     Rapporterad med exceltv? Petter Nordvander, Per Joelsson   
 Havsörn     1 ad  Hosjön, Knutby, Upl 20.9 14:00-15:15     Inmatad med webformul?t Leif U Gustavsson   
 Havsörn     1 ex förbifl. Åby gård, Norsholm, Ög 20.9 14:00-14:30     Rapporterad med exceltv? Robert Petersen, Hans Marken   
 Havsörn     1 ad rast Boterstena, Vg 20.9 14:00-16:00     Inmatad med webformul?t Sven-Evert Carlsson, Gösta Funke   
 Havsörn     1 ex Fågeltornet, Hjälstaviken, Upl 20.9 13:40     Inmatad med webformul?t Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson   
 Havsörn     1 ex förbifl. Rudorna, Borlänge, Dlr 20.9 13:30     Inmatad med webformul?t Christer Bergström   
 Havsörn     1 ex stationär Rödhäll (Hållnäskusten NR), Björns skärgård, Upl 20.9 13:15-15:15     Rapporterad med exceltv? Ragnar Hall   
 Havsörn     2 ex förbifl. Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat, Roxen, Ög 20.9 13:00-14:30     Inmatad med webformul?t Björn Eriksson   
 Havsörn     1 ad förbifl. Skällinge, Hl 20.9 13:00     Inmatad med webformul?t Christer K. Andersson   
 Havsörn     1 ex Hjälstaviken, Upl 20.9 13:00     Inmatad med webformul?t Mats Andersson, Ulf Nilsson   
 Havsörn     1 ex förbifl. Bergön, Umeälvens delta och slätter, Vb 20.9 12:45-13:25     Inmatad med webformul?t Micael Jonsson, Magnus Bladh   
 Havsörn     1 4K+ förbifl. Lövsta hagar, Lövstaslätten, Upl 20.9 12:45-14:00     Inmatad med webformul?t Tobias Hammarberg   
 Havsörn     1 ad  Sibyllas jaktstuga, Ottenby, Öl 20.9 12:45-13:30     Inmatad med webformul?t Elisabeth Svensson   
 Havsörn     1 1K+ +1 3K+  Ledskärsviken, Ledskärsområdet, Upl 20.9 12:45-15:00     Inmatad med webformul?t Hans Svensson, Jonas Rhodin   
 Havsörn     1 ad  Salviken södra delen, Salviken, Sk 20.9 12:45-13:30     Inmatad med webformul?t Håkan Wittzell   
 Havsörn     1 ex förbifl. Vattuögrarna, Djäkneboda, Vb 20.9 12:40-14:00     Inmatad med webformul?t Jörgen Andersson   
 Havsörn     1 2K+ förbifl. Sibyllas jaktstuga, Ottenby, Öl 20.9 12:30-13:00     Inmatad med webformul?t Lena Carlberg, Anders Carlberg   
 Havsörn     1 1K+ rast Karlholmsviken, Ledskärsområdet, Upl 20.9 12:15-12:45     Rapporterad med exceltv? Ragnar Hall   
 Havsörn     2 ex förbifl. Nabbviken, Umeälvens delta och slätter, Vb 20.9 12:10-12:40     Inmatad med webformul?t Micael Jonsson, Magnus Bladh   
 Havsörn     2 ad födosökande Högbymaden, Gnien, Ramnäs sn, Vstm 20.9 12:00     Inmatad med webformul?t Per Jonsson   
 Havsörn     2 ad stationär Frövisjön, Skultuna sn, Vstm 20.9 12:00     Inmatad med webformul?t Anders Dahllöv   
 Havsörn     1 ex Kokullen, Hjälstaviken, Upl 20.9 11:45     Inmatad med webformul?t Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson   
 Havsörn     1 ad  Östra Hästefjorden, Hästefjordsområdet, Dls 20.9 11:40-13:20     Inmatad med webformul?t Lars Erik Norbäck, Per Undeland, Bengt Adamsson   
 Havsörn     1 ex str S Ursholmen, Kosterarkipelagen, Boh 20.9 11:40     Inmatad med webformul?t Matti Åhlund, Ingemar Åhlund   
 Havsörn     1 ex Tågra mosse, Tågra, Tågra, Sk 20.9 11:30-13:10     Rapporterad med exceltv? Ola Ejdrén   
 Havsörn     2 ad +1 1K+ rast Hammarmaden, Kvismaren, Nrk 20.9 11:30-14:00     Inmatad med webformul?t Joakim Johansson   
 Havsörn     3 ex förbifl. Sibyllas jaktstuga, Ottenby, Öl 20.9 11:15-15:40     Inmatad med webformul?t Lars-Peter Jansson   
 Havsörn     3 ad  Reveln, Torö, Srm 20.9 11:15-12:30     Inmatad med webformul?t Marianne Sundqvist, Anders Sundqvist   
 Havsörn     1 ex rast Tånnerydsdammen, Sm 20.9 11:10     Inmatad med webformul?t Anita Dahlberg, Bengt Johannesson   
 Havsörn     1 ad +2 1K+  Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön, Upl 20.9 11:10-14:20     Rapporterad med exceltv? Ulf Gärdenfors   
 Havsörn     1 ex förbifl. Sättunaviken, Svartåmynningens naturreservat, Roxen, Ög 20.9 10:45-12:15     Inmatad med webformul?t Anders Forslund   
Nästa » Sök art | Sök lokal
 Adress till denna visning: http://www.artportalen.se/birds/dagens.asp?artid=183&filter=alla&sortering=senaste