Uppdaterad kl. 21:42 
Start Bli rapportör Listor Manual SÖNDAG 23:e Nov 2014
 TEMAN 
Fenologi
EuroBirdwatch 4-5 okt 
Fennoscandia Birds
Sibiriska tättingar
Havsfåglar
 INVENTERINGAR 
Falsterbosträcket
Ottenbyringmärkning
Fågelbordsövervakning
Landsorts fågelstation
Umedeltat
Oljeskadade sjöfåglar
Förekomst av döda alkor
 ATLASINVENTERINGAR 
Skåne
Blekinge
Öland
Västergötland
Närke
Småland
Göteborg
Västergötland
 ÖVRIGT 
Rrk:s fyndstatus
Rapportguider
Bildarkiv
Senaste bilderna 
Bilder med kommentarer 
Dagens dagbok
Dagboken Segerstads fyr
Dagbok Ölands södra udde
Dagens artlista
 DAGENS OBSAR  
Histogram
Antal observationer per dag de senaste två veckorna.
Karta
Visa observationerna på karta.
 LÄNKAR  
Dagens Fågel för handdator
Dagens Fågel för Wap
 ARTLISTA 
Senaste arterna
Östlig kronsångare 10 nov
Bruntrast 26 okt
Rallhäger 26 okt
Bergstaigasångare 25 okt
Blek tornseglare 25 okt
Mongolpiplärka 15 okt
Kohäger 4 okt
Videsångare 4 okt
Kungsfågelsångare 3 okt
Wilsonsimsnäppa 3 okt
Antal arter t.o.m. 22.11
2014:    394     Visa artlistan  
2013:    378     Visa artlistan  
Jämför artlistor 2014 och 2013
Datum:
 
Landskap:
 
Filtrering:
 
Sortering:
  Uppdatera | Nollställ
 Vitkindad gås     3000 ex rast Lomma Södra, Lomma, Sk 23.11 16:00-16:30     Inmatad med webformul?t Lars -Göran Lillvik   
 RALLHÄGER     1 ex födosökande Översjön, Norra Järvafältet, Upl 23.11 15:20     Inmatad med webformul?t Björn Sjögren   
 Alfågel     1 1K rast Pommern, Norra Järvafältet, Upl 23.11 15:10     Inmatad med webformul?t Mats Weiland   
 Alfågel     1 ex rast Ravalen, Norra Järvafältet, Upl 23.11 15:10     Inmatad med webformul?t Lars Larsson   
 Tjäder     2 ex Korsmossen, Rådsla, Ög 23.11 15:09-15:10     Inmatad med webformul?t Olof Hjelm   
 Bändelkorsnäbb     6 ex födosökande Husie mosse, Sk 23.11 15:00  Visa bild    Inmatad med webformul?t Tomas Svensson   
 Svärta     1 ex rast Ingarpasjön söder, Ingarpssjön, Sm 23.11 15:00     Inmatad med webformul?t Hjördis Och Bengt Bengtson   
 Blå kärrhök     1 -f Långa WWF-spången, Hjälstaviken, Upl 23.11 15:00     Inmatad med webformul?t Martin Amcoff, Björn Svensson   
 Kungsörn     1 ad förbifl. Solberga, Sm 23.11 15:00     Inmatad med webformul?t gnm Jörgen Agerskov   
 RALLHÄGER     1 ex stationär Översjön, Norra Järvafältet, Upl 23.11 14:54-15:10     Inmatad med webformul?t Oskar Wändell   
 Salskrake     1 födosökande Svanviks kile, Valla, Tjörn, Boh 23.11 14:50-15:20     Inmatad med webformul?t Petra Söderqvist   
 Fjällvråk     1 ex födosökande Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn, Vstm 23.11 14:45-15:20     Inmatad med webformul?t Leif Carlsson   
 Gråspett     1 födosökande Yxmossen, Västra Skedvi sn, Vstm 23.11 14:40     Inmatad med webformul?t Lennart Andersson   
 Sothöna     2 ex födosökande Rudsjön, Bomhus, Gstr 23.11 14:40     Inmatad med webformul?t Esbjörn Nordlund   
 Stenskvätta     1 -f stationär Koggerudden, Morup, Hl 23.11 14:30     Inmatad med webformul?t Birger Stenseke, Björn Johanson, Mattias Lindberg   
 Bredstjärtad labb     1 1K str NO Stutanabben, Sternö, Bl 23.11 14:30     Inmatad med webformul?t Johan Wolgast, Manfred Dornhäuser   
 Sångsvan     550 ex rast Bodasjön, Sm 23.11 14:30     Inmatad med webformul?t Hjördis Och Bengt Bengtson   
 Grågås     350 ex rast Bodasjön, Sm 23.11 14:30     Inmatad med webformul?t Hjördis Och Bengt Bengtson   
 Sädgås, rasen fabalis     1100 ex rast Mörlunda kyrka, Mörlundaslätten, Sm 23.11 14:30-15:20     Inmatad med webformul?t Calle Ljungberg, Ronnie Johansson   
 Tundrasädgås     100 ex rast Mörlunda kyrka, Mörlundaslätten, Sm 23.11 14:30-15:20     Inmatad med webformul?t Calle Ljungberg, Ronnie Johansson   
 Bläsgås     50 ex rast Mörlunda kyrka, Mörlundaslätten, Sm 23.11 14:30-15:20     Inmatad med webformul?t Calle Ljungberg, Ronnie Johansson   
 Spetsbergsgås     2 ex rast Mörlunda kyrka, Mörlundaslätten, Sm 23.11 14:30-15:20     Inmatad med webformul?t Calle Ljungberg, Ronnie Johansson   
 Pilgrimsfalk     1 ex födosökande Ödeborgs Bruk, Ödeborg, Dls 23.11 14:15     Inmatad med webformul?t Jan Johansson, Fredrik Johansson   
 Mindre korsnäbb     25 ex förbifl. Kullatorpet, Romeleåsen NV, Sk 23.11 14:15-14:42     Rapporterad med exceltv? Erik Sjögren   
 Berglärka     2 ex födosökande Stora Hult, Vejbystrand, Sk 23.11 14:15     Inmatad med webformul?t Eva Engberg, Lena Orrling   
 RALLHÄGER     1 ex födosökande Översjön, Norra Järvafältet, Upl 23.11 14:15-15:00     Inmatad med webformul?t Rikard Henricsson   
 Turkduva     1 1K födosökande Bälinge, Upl 23.11 14:10     Inmatad med webformul?t Kenneth Pless   
 RALLHÄGER     1 ex födosökande Översjön, Norra Järvafältet, Upl 23.11 14:10-14:20     Inmatad med webformul?t Ulla Björkdahl   
 Tretåig mås     1 1K str S Hulterstad strand, Öl 23.11 14:10     Inmatad med webformul?t Bertil Breife   
 Sjöorre     50 ex rast Flinesjön, Dlr 23.11 14:10-14:30     Inmatad med webformul?t Per-Inge Josefsson   
 Svarthakedopping     1 ex födosökande Orarnas sydstrand, Orarna-området, Gstr 23.11 14:10     Inmatad med webformul?t Esbjörn Nordlund   
 Salskrake     1 födosökande Orarnas sydstrand, Orarna-området, Gstr 23.11 14:10     Inmatad med webformul?t Esbjörn Nordlund   
 Skrattmås     2 2K+ födosökande Orarnas sydstrand, Orarna-området, Gstr 23.11 14:10     Inmatad med webformul?t Esbjörn Nordlund   
 Vigg     115 ex rast Orarnas sydstrand, Orarna-området, Gstr 23.11 14:10     Inmatad med webformul?t Esbjörn Nordlund   
 Knipa     200 ex rast Orarnas sydstrand, Orarna-området, Gstr 23.11 14:10     Inmatad med webformul?t Esbjörn Nordlund   
 Snösparv     1 ex födosökande Virsbo, Ramnäs sn, Vstm 23.11 14:00     Inmatad med webformul?t Inge Larsson   
 Varfågel     1 ex Mellersta Lunden, Ottenby, Öl 23.11 14:00     Inmatad med webformul?t Lasse Bohlin   
 Pilgrimsfalk     1 1K stationär Segerstad, Öl 23.11 14:00-14:20     Inmatad med webformul?t Johan Myhrer   
 Svärta     1 -f rast Ullnasjön, Upl 23.11 14:00     Inmatad med webformul?t Ari Määttä   
 Gluttsnäppa     1 ex rast Rösan, Utvälinge, Sk 23.11 14:00     Inmatad med webformul?t Rolf Helmersson   
 Dubbeltrast     Ej återfunnen Barkarö, Västerås-Barkarö sn, Vstm 23.11 14:00-14:20     Inmatad med webformul?t Leif Carlsson   
 Tundrasädgås     1 ex rast Gunneby kile, Stenkyrka, Tjörn, Boh 23.11 14:00-14:40     Inmatad med webformul?t Petra Söderqvist   
 Hökuggla     1 ex stationär Vägsele, Ly lpm 23.11 13:55     Inmatad med webformul?t Lars Bruks   
 Jorduggla     1 ex födosökande Närsholmen, Gtl 23.11 13:50     Inmatad med webformul?t Anders Olovsson   
 Rödvingetrast     1 ex födosökande Degerögatan, Luleå, Nb 23.11 13:50     Inmatad med webformul?t Jan Bergström   
 Bändelkorsnäbb     1 födosökande Smedsgård, Tvååker, Hl 23.11 13:45     Inmatad med webformul?t Birger Stenseke, Björn Johanson, Mattias Lindberg   
 Sandlöpare     1 ex Smedsgård, Tvååker, Hl 23.11 13:45     Inmatad med webformul?t Birger Stenseke, Björn Johanson, Mattias Lindberg   
 Havsörn     1 4K+ stationär Stenudden, Bolmen, Ljungby kommun, Sm 23.11 13:45-14:30     Inmatad med webformul?t Jonas Starck   
 Svarthakedopping     1 ex Karholmsdammen (Boh-delen), Torslandaviken, Boh 23.11 13:45-15:00     Inmatad med webformul?t Mathias Theander   
 Alfågel     1 ex Älvsuget, Vänersborgsviken, Vg 23.11 13:45-14:00     Inmatad med webformul?t Lars Lindqvist   
Nästa » Sök art | Sök lokal
 Adress till denna visning: http://www.artportalen.se/birds/dagens.asp